REKLAMA

Firma SumiRiko Poland w Zagórzu poszukuje Operatorów Produkcji

Data dodania: 2019-06-12 08:29:19
#ID: 525257

Firma SumiRiko Poland w Zagórzu poszukuje Operatorów Produkcji

Kompetencje wymagane na stanowisku:
•Wykształcenie przynajmniej zawodowe.
•Nastawienie na współpracę w zespole.
•Komunikatywność.
•Chęć uczenia się nowych rzeczy.
•Skrupulatność i sumienność w wykonywaniu zadań.
•Zdyscyplinowanie.
•Świadomość wagi standardów jakościowych.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku:
•Wykonywanie prac na maszynach i urządzeniach zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi.
•Uzupełniania podstawowej dokumentacji produkcyjnej.
•Wykonywanie prostych prac transportu wewnętrznego.
•Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
•Dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń.
•Dbanie o czystość na stanowisku pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.zagorz@sumiriko.pl lub w siedzibie Oddziału w Zagórzu, przy ulicy Składowej 2.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest SumiRiko Poland Sp. z o.o. przy ul. Składowej 2, 38-540 Zagórz. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na stanowisko Operatora Produkcji w dziale produkcji. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora do zakończenia rekrutacji. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania
i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.
Podstawa prawna: art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).
Cena: Do negocjacji

Wyślij wiadomość:

Zobacz inne ogłoszenia z kategorii: Dam prace
Do negocjacji