REKLAMA

11 – 13 STYCZNIA: Posiedzenie Sejmu (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

11 – 13 STYCZNIA: Posiedzenie Sejmu (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX kadencja.

Porządek dzienny 70. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2023 r. (środa-piątek).

Początek obrad 11 stycznia 2023 r. o godz. 10:00.

1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.
– sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r.
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
– uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej.
– uzasadnia Minister Cyfryzacji.

5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Komunikacji Elektronicznej.
– uzasadnia Minister Cyfryzacji.

6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
– uzasadnia poseł Anna Milczanowska.

7. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Gabrieli Lenartowicz.
– sprawozdawca poseł Zbigniew Dolata.

8. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2021 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Arkadiusza Mularczyka.
– sprawozdawca poseł Piotr Uruski.

9. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Moniki Falej.
– sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Ryszarda Gajownika, reprezentowanego przez adwokat Agnieszkę Michalak-Niedziułkę, z dnia 30 listopada 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Skwarka.
– sprawozdawca poseł Zbigniew Babalski.

11. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Krystyny Pawłowicz, reprezentowanej przez adwokata Artura Wdowczyka z dnia 10 października 2022 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Treli.
– sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.

12. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Konrada Dulkowskiego i Rafała Gawła, reprezentowanych przez adwokat Magdalenę Spisak, z dnia 16 lutego 2021 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Przemysława Czarnka.
– sprawozdawca poseł Janusz Śniadek.

13. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku.
– sprawozdawca poseł Dominika Chorosińska.

14. Pytania w sprawach bieżących.

15. Informacja bieżąca.


Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (druki nr 2844 i )
– sprawozdawca poseł Kazimierz Choma.

2. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

4. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o poselskim projekcie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

5. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

6. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Systemie Informacji Finansowej.

7. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,

oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Sprawozdanie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

3. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej.

4. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

5. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

6. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

***

1. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postępu w spełnianiu kamieni milowych wymaganych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi europosła Bogdana Rzońcy na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego w dniu 12 września 2022 r. dot. procedury wyjścia z Funduszu Odbudowy przez rząd PiS.

fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński.

 

11-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)