REKLAMA

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku obchodzi jubileusz 5-lecia

SANOK / PODKARPACIE. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku obchodzi jubileusz 5-lecia. W uroczystości z tej okazji wzięła udział wojewoda Ewa Leniart, która wręczyła zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe i podziękowała za zaangażowanie całemu zespołowi.

Dzisiejszy jubileusz jest dobrym momentem na dokonanie podsumowań, ale przede wszystkim jest okazją do podziękowania osobom, które Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe tworzą – powiedziała wojewoda.

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku jest dysponentem 17 zespołów ratownictwa medycznego i podmiotem odpowiedzialnym za zabezpieczenie mieszkańców całego obszaru bieszczadzkiego, obejmującego teren powiatów sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego oraz licznych turystów odwiedzających ten region. Jego obszar działania jest jedynym, gdzie oprócz „kołowych” ZRM funkcjonuje również zespół wodny (sezonowy od 15 czerwca do 15 września – na Solinie) oraz lotniczy zespół ratownictwa medycznego (HEMS) stacjonujący w Sanoku.

Tworzenie i organizacja BPR w Sanoku zbiegło się w czasie z koncentracją rejonów operacyjnych (zmniejszaniem liczby dyspozytorni medycznych) – najpierw od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 5, a ostatecznie – od dnia 1 marca 2021 r. do 1 rejonu operacyjnego, obejmującego obszar całego województwa podkarpackiego, z 1 dyspozytornią medyczną, zlokalizowaną w Rzeszowie. Procesowi opisywanej koncentracji towarzyszyło etapowe wdrażanie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Cechą charakterystyczną towarzyszącą działalności pogotowia bieszczadzkiego jest stała i sprawna współpraca z WOPR, GOPR, PSP, Policją i Strażą Graniczną. Przekłada się to zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców obsługiwanych terenów, ale także turystów, tak licznie odwiedzających Bieszczady – zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Jak podkreśliła wojewoda, bieszczadzkie pogotowie praktycznie od razu musiało podjąć trudne wyzwania, związane w szczególności z realizowaniem zadań mających na celu przeciwdziałanie i walkę z COVID-19 (m.in. uruchamiane były dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego, zespoły transportowe covidowe oraz zespoły wymazowe), jak również wynikające z zaistniałej sytuacji na Ukrainie oraz związanej z napływem uchodźców.

Dostrzegając potrzeby dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, dokładamy wszelkich starań, aby umożliwiać im dokonywanie zakupów ambulansów i sprzętu medycznego. Należy w tym miejscu zauważyć, że w latach 2016 – 2022 z budżetu państwa przeznaczono kwotę ok. 23 mln 190 tys. zł na ten cel (w tym ok. 7 mln 700 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), dzięki czemu zakupione zostały m.in. 62 ambulanse oraz wyposażenie medyczne dla ZRM, w tym respiratory, defibrylatory, jak również urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Dzięki temu wsparciu tabor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku wzbogacił się o 11 ambulansów, przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego – powiedziała.

Wczorajszy jubileusz był okazją do wyróżnienia zasłużonych pracowników pogotowia w Bieszczadach.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła –przyznane postanowieniem Prezydenta RP – Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

W ramach obchodzonego jubileuszu 5-lecia funkcjonowania Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku, odbyła się konferencja nt.: „Państwowe Ratownictwo Medyczne wczoraj i dziś”, która miała na celu m.in. omówienie kwestii związanych z postępowaniem z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, ale również wyzwań, przed którymi stoi system Państwowe Ratownictwo Medyczne.

***

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku zostało utworzone na mocy uchwały Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2017 r. Jednostka została wydzielona ze struktur Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

W kwietniu 2018 roku powołano p.o. Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Beatę Pieszczoch, która rozpoczęła działania związane z organizacją nowego pogotowia pod względem formalno-prawnym oraz przygotowaniami do przekazania cesji kontraktu NFZ ze Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku na BPR SP ZOZ w Sanoku.

Po dopełnieniu formalności 1 sierpnia 2018 roku zawarta została umowa NFZ z Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego i od tego dnia jednostka funkcjonuje jako samodzielny podmiot leczniczy.

 

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

zdjęcia: Podkarpacki Urzad Wojewódzki


16-06-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)