REKLAMA

LXXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego już w poniedziałek! PORZĄDEK OBRAD

LXXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego już w poniedziałek! PORZĄDEK OBRAD

RZESZÓW / PODKARPACIE. W poniedziałek, 26 lutego 2024 r.  odbędzie się LXXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Początek obrad o godzinie 12.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zagórz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządowego Kraju Preszowskiego na Słowacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2024.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika województwa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/540/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn
ia 29 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Przemyślu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z Perspektywą do 2031 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2024 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.
20. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (KSOW). Sprawozdanie z realizacji – stan na 31.12.2023 r.
21. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – stan na 31.12.2023 r.
22. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Stan wdrażania osi 4 w województwie podkarpackim – stan na dzień 31.12.2023 r.
23. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – stan na dzień 31.12.2023 r.
24. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za IV kwartał 2023 r.
25. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa Podkarpackiego – IV kwarta 2023 roku.
26. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2023.
27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 8 lutego 2024 r.
28. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXX sesji w dniu 29 stycznia 2024 r.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Wystąpienia zaproszonych gości.
32. Zamknięcie sesji.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
fot. archiwum UMWP

26-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)