REKLAMA

PODKARPACIE. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

PODKARPACIE. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Przyjęto kryteria wyboru projektów dla priorytetów i działań programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Kryteria wybrali członkowie Komitetu Monitorującego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, samorządowcy, a także przedstawiciele strony rządowej, instytucji i organizacji pozarządowych. Pierwsze posiedzenie Komitetu poprowadził marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący komitetu.

Marszałek powitał członków Komitetu i odniósł się do jego pracy:

Witam państwa bardzo serdecznie, liczymy na udaną i owocną współpracę, na sprawne funkcjonowanie naszego Komitetu opartego o zasady partnerstwa. Chcemy, aby nasza praca przysłużyła się do szybkiego wdrożenia programu regionalnego, bo wszyscy mamy świadomość, że mamy dużo zaległości w wymiarze czasowym. Komitet jest jednym z filarów systemu realizacji każdego programu. Skupia przedstawicieli różnych środowisk, jest platformą wymiany doświadczeń i opinii. Powołanie Komitetu i rozpoczęcie przez niego prac to ważny krok. Jednym z jego zadań, jako szerokiego grona interesariuszy programu, jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, które są niezbędne, aby ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie – powiedział.

Marszałek nawiązując do programu regionalnego zwrócił uwagę, że jego wypracowanie jest efektem współpracy:

– Nie udałoby się nam wypracować tego programu, który będzie odpowiadał na potrzeby regionu, gdyby nie współpraca z Komisją Europejską i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Dlatego jeszcze raz dziękuję za tę współpracę i wierzę, że będzie ona równie owocna w kolejnych latach – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

W posiedzeniu uczestniczyli także między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Cinzia Masina – zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej – Magdalena Horodyska i Eliza Przetak, a także wicemarszałek Ewa Draus, Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Cinzia Masina z Komisji Europejskiej również skierowała kilka słów do członków Komitetu Monitorującego:

Wszyscy państwo mieliście aktywne role w tworzeniu tego programu i jesteście odpowiedzialni za jego prawidłowy monitoring. Kluczowe jest, aby kategorie były włączające, przejrzyste, sprzyjające rozwojowi i zgodne z prawem. Jesteście odpowiedzialni za to, aby unikać konfliktów interesów oraz za spełnianie wszystkich wymagań przez waszych beneficjentów. Nie mogę się doczekać, jak będę się przyglądać waszemu rozwojowi. Widziałam wczoraj wiele ciekawych projektów, dlatego jestem spokojna, że Podkarpackie podoła spełnieniu wszystkich wytycznych i dobrze wykorzysta możliwości, które przynosi nowy program regionalny – powiedziała Cinzia Masina.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, nie kryła zadowolenia, że to właśnie na Podkarpaciu będą przyjmowane kryteria wyboru projektów, jako pierwsze w kraju:

– Wspólnie pracowaliśmy nad programem, który będzie realizował wyzwania Podkarpacia. W związku z tym, że jestem z Podkarpacia, to Podkarpacie chyba miało najtrudniej w przekonywaniu ministerstwa w tych zapisach programu regionalnego, bo od swoich zdecydowanie więcej wymagam niż od pozostałych. To jest drugi Komitet Monitorujący, który odbywa się dzisiaj, pierwszy był w województwie opolskim, ale tu – na Podkarpaciu jest to pierwszy, podczas którego będą przyjmowane kryteria wyboru projektów, co pokazuje, jak dobrze na Podkarpaciu działamy, aby jak najszybciej rozpocząć inwestowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. To bardzo cieszy, bo to zaangażowanie będzie nam pomagać w tym, abyśmy nasz region ciągle rozwijali – powiedziała minister.

Ewa Draus również zabrała głos, odnosząc się do nowego programu regionalnego:

– Mamy wspaniałą inicjatywę czwórmiasta, jedyną taką w kraju i w Europie, kiedy cztery miasta – Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg i Sandomierz podjęły działania, aby ze sobą współpracować. Są to miasta z dwóch województw, więc jest to nie tylko współpraca pomiędzy obszarami, które stanowią dla nas miejskie obszary funkcjonalne i takie miejskie centra rozwoju. Tam tworzy się aglomeracja w sposób oddolny, która pod względem liczby mieszkańców jest porównywalna do rzeszowskiej. Zatem te działania również są widziane z poziomu naszej Strategii i działań podejmowanych z poziomu samorządu województwa. Chcemy, aby te fundusze oddolnie wspierały te procesy i wykorzystywały je na rzecz przyspieszania naszego rozwoju. Dziękuję panu marszałkowi oraz panu dyrektorowi Magnowskiemu za to, że widzą te potrzeby w ramach Funduszy Europejskich na Podkarpaciu i zaplanowali w tym celu konkretne działania – mówiła wicemarszałek.

Wojciech Magnowski, dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w urzędzie marszałkowskim zaprezentował tak zwane kamienie milowe, które doprowadziły do przyjęcia programu regionalnego.

Głównym punktem posiedzenia Komitetu Monitorującego było przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla priorytetów i działań programu zarówno w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Komitet Monitorujący programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027  został powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 12 stycznia 2023 roku, w oparciu o zasadę zrównoważonego udziału różnych stron i grup partnerów oraz zasadę partnerstwa. W jego pracach będzie uczestniczyć aż 38 przedstawicieli partnerów, w tym 11 przedstawicieli podmiotów reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Jest to wzrost o ponad 100% w porównaniu do komitetu monitorującego w perspektywie 2014-2020, gdzie jest 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 liczy 129 osób, a w jego skład wchodzą:

– członkowie komitetu i ich zastępcy reprezentujący:

– instytucje realizujące FEP (11 osób),

– stronę rządową (6 osób),

– partnerów (38 osób), w tym:

– władze regionalne, lokalne, miejskie oraz inne instytucje publiczne (12 osób),

– partnerzy społeczni i gospodarczy (15 osób),

– podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (11 osób)

– obserwatorzy bez prawa do głosowania (19 osób)  

W pracach Komitetu uczestniczy także Komisja Europejska pełniąc rolę monitorującą i doradczą.

Za proces naboru organizacji pozarządowych do Komitetu odpowiedzialna była Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Nabór obejmował aż 11 organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego.

Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 


17-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)