REKLAMA

Posiedzenie Sejmu. Ważą się losy budżetu? (OGLĄDAJ)

Posiedzenie Sejmu. Ważą się losy budżetu? (OGLĄDAJ)

tvPolska.pl SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X kadencja. Porządek dzienny 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 stycznia 2024 r. (wtorek-środa). Początek obrad 16 stycznia 2024 r. o godz. 10:00.

1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 142 i 143)
– sprawozdawca poseł Zofia Czernow.

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125 i 144)
– sprawozdawca poseł Janusz Cichoń.

3. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druki nr 57 i 79)
– sprawozdawca poseł Urszula Nowogórska.

4. Pytania w sprawach bieżących

5. Informacja bieżąca.


Porządek dzienny może być uzupełniony o:

1. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 141 i )

2. Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (druki nr 132, 133, 134, 135 i )

3. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 140 i )
– uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Andrzej Śliwka.

4. Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105)
– uzasadnia poseł Tomasz Trela.

5. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …)

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

Grafika poglądowa. fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu.

16-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)