REKLAMA

Postępy przy budowie mostu. Inwestycje PKP PLK w Przemyślu i okolicach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że niebawem trzy przęsła istniejącego mostu kolejowego w Przemyślu znajdą się na docelowych podporach. W grudniu pociągi pojadą po nowym moście. Dostęp mieszkańców do kolei zwiększy się też dzięki inwestycjom spółki za nieco ponad 12,5 mln zł netto realizowanych w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Będzie to dodatkowy przystanek w Przemyślu, nowy peron w Medyce i przejście podziemne w Żurawicy.

Nowa przeprawa kolejowa, zapewni sprawny i bezpieczny ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka. W panoramie miasta zachowane będą zabytkowe elementy kolejowego obiektu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., warta ponad 60 mln zł netto jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

zdjęcie mostu kolejowego z jego wnętrza

Wybudowano nowe przyczółki i dwa filary po zachodniej stronie mostu. Na ukończeniu są prace przy budowie wschodnich podpór. W maju, dzięki wykonaniu „by-passu”, ruch pociągów poprowadzony będzie po torze drugim. Takie rozwiązanie umożliwi przesunięcie przęseł nitki zachodniej mostu na wybudowane już docelowe podpory i budowę nowej przeprawy między rozsuniętymi obiektami.

Efektem inwestycji PLK SA będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Realizowana koncepcja pozwala także zachować w przestrzeni miasta zabytkowe elementy starej kolejowej przeprawy. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga stara nitka mostu zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Pod mostem przebudowane zostaną również drogi. Prace wyeliminują ograniczenia w ruchu drogowym. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Zrealizowanie prac drogowych przewidziano w pierwszym kwartale 2024 r.

zdjęcie mostu kolejowego z jego wnętrza

Inwestycja PLK SA w Przemyślu realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II” . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego. Zakończenie zasadniczych robót przy budowie mostu planowane jest w grudniu 2023 r.

Dodatkowy przystanek w Przemyślu, nowy peron w Medyce i przejście podziemne w Żurawicy – to kolejne obiekty, które zwiększą dostęp mieszkańców do kolei. W marcu ruszyły prace budowlane. Inwestycje PLK SA za nieco ponad 12,5 mln zł netto będą zrealizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

W marcu, PLK SA rozpoczęły realizację kolejnych inwestycji na Podkarpaciu. Dzięki wsparciu Rządowego Programu, na trasie nr 91 Kraków – Medyka wybudowane zostaną nowe obiekty, zwiększające dostępność podróżnych do kolei oraz poziom obsługi i bezpieczeństwa.

– Kolej na Podkarpaciu przybliża się do pasażerów dzięki rządowym inwestycjom. Jestem pewien, że coraz więcej osób będzie korzystało z transportu kolejowego, który jest bezpieczny i ekologiczny. Będzie to możliwe dzięki skutecznej walce rządu z wykluczeniem komunikacyjnym – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 Inwestycje PLK SA, realizowane na szeroką skalę w całej Polsce, w tym na Podkarpaciu zapewniają lepsze możliwości komunikacji. Dzięki rządowym programom zwiększamy dostępność podróżnych do kolei, a to sprzyja także poprawie warunków życia mieszkańców – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na stacji Żurawica, budowane jest przejście pod torami o długości blisko 40 m. Powstanie nowy trakt, łączący ulicę Dworcową i Wapowskiego. Do końca miesiąca wykonana zostanie część żelbetowej konstrukcji przejścia. Wykonawca rozpocznie także budowę schodów i pochylni dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowy obiekt będzie wyposażony w oświetlenie oraz system monitoringu. Podróżni zyskają większy komfort i bezpieczeństwo. Komunikację ułatwią również parkingi, które znajdą się po obu stronach przejścia.

Żurawica_-_przy_budowie_przejscia_pod_torami_sa_pracownicy_i_maszyny__widac_elementy_nowego_obiektu__5___fot._Andrzej_Mirek

Przemyśl Wschodni – to dodatkowy przystanek, który przybliży kolej mieszkańcom. Wykonawca rozpoczął przygotowanie terenu pod budowę obiektu. Peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Lepszy dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Ułatwieniem dla podróżnych niewidomych i niedowidzących będą ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Na stacji Medyka, będzie nowy peron, który ułatwi dostęp do pociągów. Ruszyły przygotowania w terenie do jego budowy. Obiekt znajdzie się w dogodniejszej dla mieszkańców lokalizacji – ok. 500 metrów w kierunku Przemyśla. Standard przystanku będzie odpowiadał oczekiwaniom wszystkich podróżnych – podobnie jak nowy przystanek w Przemyślu.

Medyka_-budowa_nowego_peronu__pracuje_koparka__fot._Lukasz_Fronc

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla budowy nowych obiektów zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.

Na PodkarpaciuRządowy Program przystankowy obejmuje 9 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Chorzelów, Zaklików.

Żurawica przy budowie przejścia pod torami są pracownicy i maszyny 
 widać elementy nowego obiektu. fot._Andrzej_Mirek

W marcu, rozpoczęła się budowa przystanku Mielec Południowy na linii nr 25 Dębica – Mielec – Padew. W drugim kwartale 2023 r. zaplanowano kolejne prace budowlane, obejmujące mi.in. budowę nowego przystanku Chorzelów Południowy – l. nr 25 oraz modernizację peronów na stacjach Ropczyce i Hurko – na l. nr 91 Kraków – Medyka.

 

źródło: Materiały nadesłane

14-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)