REKLAMA

Prof. ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI: Zostaniemy sami z WOJNĄ? Robi się coraz bardziej NIEBEZPIECZNIE (VIDEO)

Prof. ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI: Zostaniemy sami z WOJNĄ? Robi się coraz bardziej NIEBEZPIECZNIE (VIDEO)

POLSKA. Profesor Andrzej Zapałowski poruszył w swoim najnowszym wideo kwestię bezpieczeństwa Polski oraz trwałości międzynarodowych sojuszów. Jak udowadnia uczony, sytuacja na Ukrainie może już wkrótce diametralnie się zmienić. Wpływ na nią ma m.in. już oficjalnie zapowiedziane, zmniejszone zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt.

Jednocześnie Niemcy oraz Wielka Brytania są wyraźnie niechętne wobec wysyłania swoich wojsk do walki. Niewielki odsetek mieszkańców innych państw NATO deklaruje chęć walki za własny kraj. Czy będą zatem chętni, by wypełnić zobowiązania? Co w tej sytuacji zagraża Polsce? Czy ponownie zostaniemy sami pomimo sojuszu? Na te, oraz wiele innych istotnych pytań odpowiada w swoim materiale profesor Andrzej Zapałowski.

Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

Prof. Andrzej Zapałowski. Foto: archiwum prywatne

Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), prawa (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, filia w Rzeszowie), doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), dr hab. nauk o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu obronności państwa (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), ochrony własności intelektualnej (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie), Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (podporucznik rezerwy) oraz licznych kursów m.in. Wyższego Kursu Obronnego (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), kursu z zakresu sprawowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w George C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech.

W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Przemyślu, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP (komisja Obrony Narodowej) oraz w latach 2005-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest radnym Rady Miasta Przemyśla. W latach 2009 – 2012 r. był pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego do spraw projektów unijnych.

Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zainteresowania badawcze

W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie problemami badawczymi leżącymi na pograniczu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Europy Środkowowschodniej w tym stosunków polsko-ukraińskich w XIX – XXI w. oraz geopolitycznych procesów w świecie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. Osobną kwestią są badania z zakresu doświadczeń historycznych w zakresie bezpieczeństwa regionu Podkarpacia. W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia bezpieczeństwa związane z procesami dotyczącymi zagrożeń płynących dla stanu bezpieczeństwa Polski wynikające z procesów transformacji w państwach Europy Wschodniej.

Starze naukowe

Odbył dwutygodniowe i tygodniowe staże naukowo- dydaktyczne na uniwersytetach:

 • West University of Timisoara (Rumunia),
 • Uniwersytecie Nankai w Tianjin (Chiny)
 • Uniwersytecie w Odessie (Ukraina)
 • Uniwersytecie w Huddersfield (Anglia)
 • Uniwersytecie Brighton (Anglia)

Projekty badawcze:

 • W latach 2006-2010 – był członkiem grupy badawczej realizującej program badawczy Instytutu Pamięci Narodowej Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009–2012, „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim” (UDA – POKL.04.01.01-00-426/08-01) na kwotę 14 mln zł. Pełniona funkcja koordynator merytoryczny projektu.
 • W latach 2013=2015 był menadżerem projektu badawczego „Integracja naukowa obszaru pograniczna polsko-ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku” na kwotę 450 tys. euro, realizowanego w ramach programu UE- Cross Border Co-operation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013

Nagrody naukowo-dydaktyczne

Za swoja działalność dydaktyczną i naukową otrzymał w 2016 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę naukową im. Oskara Żebrowskiego za „wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze bezpieczeństwa Europy środkowo-wschodniej” przyznaną przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w 2014 roku

Członkostwo w graniach naukowych

 • Członek Zarządu Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
 • Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • Członek Naukowej Rady Redakcyjnej Przeglądu Geopolitycznego

Wykłady wizytujące

W trakcie swoje pracy naukowo-dydaktycznej wygłaszał wykłady dla pracowników i instytucji naukowo-dydaktycznych m.in dla pracowników Instytutu Strategii Akademii Obron Narodowej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON, na Podyplomowych Studiach Operacyjno –Strategicznych w AON, dla kadry Dowództwa Operacji Specjalnych w Krakowie, czy też dla żołnierzy polskich i amerykańskich w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Upowszechnianie wiedzy

Od 2014 roku autor stale współpracuje jako komentator wydarzeń międzynarodowych oraz w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego z „Radiem Polonia” w Chicago oraz z „Radiem Polskim w Chicago”. W swoim dorobku ma około 300 wywiadów o charakterze eksperckim i popularyzującym wiedzę.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

tekst: Uniwersytet Rzeszowski

22-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)