REKLAMA

Program in vitro w Rzeszowie

Rozstrzygnięty został konkurs na programu in vitro, który będzie w Rzeszowie realizowany od 9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Wybrana została oferta firmy PARENS.

– Na informację o tym, że w naszym mieście znów ruszy program in vitro czekało wiele rodzin, odkąd rząd z powodów ideologicznych zamknął taką możliwość. W Polsce są już samorządy, które oferują taką możliwość swoim mieszkańcom, i jestem dumny, że do tego grona dołączył Rzeszów – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas konferencji, która odbyła się pod koniec listopada z okazji ogłoszenia konkursu na realizację nowego programu polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”. Na ten cel zostało przeznaczone z budżetu miasta 600 tys. zł.

Dodatkowo, co warte podkreślenia, program finansowania in vitro zwyciężył również w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Dofinansowanie z RBO to kwota 50 tys. zł. Zwycięski projekt złożyła Patrycja Pawlak-Kamińska, współprzewodnicząca Nowej Lewicy. To oznacza, że na realizację programu in vitro w Rzeszowie jest w sumie 650 tys. zł. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Rzeszowa, pary – kobiety w wieku 20-40 lat i mężczyźni – którzy walczą z niepłodnością.

Konkurs na realizację programu in vitro został właśnie rozstrzygnięty. Wybrana została oferta firmy PARENS. Program będzie trwał od 9 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Kwalifikacja do programu odbywać się będzie na terenie Ośrodka Medycznie wspomaganej prokreacji Parens sp. z o.o., przy ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów.

Udział zainteresowanych par w programie przebiegać będzie w następujący sposób:

 • Krok 1 – para zgłasza się do podmiotu leczniczego realizującego program;
 •  
 • Krok 2 – weryfikacja danych przez personel medyczny, to jest;
 • przedłożonych przez pary informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny
 • potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie (wymóg udokumentowania informacji w prowadzonej dokumentacji medycznej),
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku) lub warunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 roku życia i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Kwalifikacja par do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami Ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności).

Kwalifikowanie par będzie przeprowadzane zgodnie z kolejnością składanych zgłoszeń z uwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa w kwalifikacji do programu parze, ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków (kobiety w wieku od 18 do 38 roku życia).

 • Krok 3 – weryfikacja formalna par do uczestnictwa w programie;

1. Po zakwalifikowaniu pary do programu przez Parens Sp. z o.o, będzie wystawiony wniosek kierujący do programu, złożony przez Realizatora w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Rzeszowa i przekazania pisemnej zgody do Realizatora programu (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).

2. Niezbędne warunki formalne, które musi spełnić para to:

 • para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Rzeszowie oraz rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Rzeszowie w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
 • para nie uczestniczy ani nie ubiega się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych. Para winna przedłożyć Realizatorowi programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego, ww. programu.
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 • Krok 4 – udział w programie na podstawie pisma od Realizatora programu – Parens Sp. z o.o.

Dostępność do świadczeń dla uczestników programu w Parens Sp. z o.o.:

– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00;

– w sobotę od 8.00 do 12.00;

– w niedzielę od 9.00 do 12.00;

Realizator zapewnia możliwość rejestracji telefonicznej oraz elektronicznej przez 7 dni w tygodniu oraz kontakt telefoniczny z ośrodkiem przez całą dobę, pod nr tel.: 509 108 109, (adres e-mail: parensrzeszow@parens.pl)

UM Rzeszów

31-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)