REKLAMA

PRZEMYŚL: Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w przemyskiej oświacie

PRZEMYŚL. W trakcie konferencji prasowej radnych klubu PiS, która odbyła się 14 kwietnia br., dotyczącej zmian w przemyskiej oświacie w nadchodzących roku szkolnym, padło wiele informacji zarówno prawdziwych, jak i wprowadzających w błąd mieszkańców miasta. Dobro funkcjonowania przemyskiej edukacji wymaga wyjaśnienia poruszonych na tym spotkaniu kwestii.

Pierwsza kwestia to sprawa wprowadzenia bonu organizacyjnego w przemyskich placówkach oświatowych. Bon jest jedynie narzędziem do opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, narzędziem, które ma ustalić jednakowe standardy dla wszystkich szkół. I taka była główna idea towarzysząca jego wprowadzeniu. Oszczędności w dziedzinie oświaty nie są więc głównym powodem takiego rozwiązania, a dostosowanie do zmieniających warunków demograficznych.

Przypomnę, że zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jest wyłączną kompetencją organu wykonawczego samorządu, czyli Prezydenta Miasta. Nigdy nie konsultowaliśmy ich zatwierdzania i sposobu opracowywania, ani z radnymi, ani tym bardziej z rodzicami. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu bonu na spotkanie informacyjne zaproszeni zostali natomiast dyrektorzy szkół. Bon organizacyjny daje im większą swobodę przy podejmowaniu decyzji, które etaty wzmocnią, czy też gdzie wprowadzą podział na grupy – oczywiście w ramach przyjętych w arkuszu liczby etatów.

Liczba etatów i zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych wynika bezpośrednio z liczby dzieci w szkołach i liczby oddziałów w nich. Planowane zmiany wynikają więc przede wszystkim z problem niżu demograficznego, z którym zmaga się Przemyśl i inne miasta od wielu lat – liczba mieszkańców miasta w poszczególnych rocznikach drastycznie spada. I tak liczebność roczników 2008-2010 wynosi ponad 600, roczników 2015-2019 spada poniżej 500, a roczników 2020-2021 poniżej 400. Rocznik 2022 to już zaledwie liczba 284 dzieci. Na przestrzeni kilkunastu lat szkolnych ubyło prawie 4000 uczniów i ponad 140 oddziałów. Tym samym w ciągu kilkunastu lat liczba etatów nauczycieli zmniejszyła się o ponad 220.

Na dzisiaj wiemy, że od nowego roku szkolnego liczba nauczycieli może się zmniejszyć o 15, w tym 10 osób, które nabędą prawa emerytalne. Są to głównie etaty nauczycieli szkół podstawowych, w których w przyszłym roku liczba oddziałów spada aż o 12. W poprzednich latach kształtowało się to w ten sposób: w 2022 roku wypowiedzenia otrzymało 18 nauczycieli, w 2021 – 5, a w 2020 – 16. Do nauczycieli, którzy w nadchodzącym roku przestaną pracować w przemyskich szkołach trzeba doliczyć 10 osób ze stanowisk niepedagogicznych. I tu warto dodać, że od wielu lat, pomimo spadku liczby uczniów, liczba etatów niepedagogicznych utrzymywała się na porównywalnym poziomie – w roku szkolnym 2008/2009 – było 445 etatów, a w roku szkolnym 2022/2023 – 442 etaty.

Niestety tego stanu nie możemy dłużej utrzymywać. Subwencję od państwa otrzymujemy na ucznia, jeżeli mamy ten system utrzymywać w ryzach, musimy podjąć konkretne kroki, usystematyzować zasady i ustalić je jednakowe dla wszystkich szkół. Jednak podane prognozy dotyczące odejść pracowników oświaty to scenariusz maksymalny, ponieważ przygotowywane, a jeszcze nie zatwierdzone arkusze organizacyjne szkół nie ujmują m.in. tzw. urlopów na poratowanie zdrowia, uzupełnień etatów w innych jednostkach (trwają rozmowy pomiędzy dyrektorami), nauczania indywidualnego i innych rozwiązań, które mogą spowodować, że skala zwolnień będzie zdecydowanie niższa. Tak jak co roku dyrektorzy składają swoje arkusze organizacyjne do 21 kwietnia, a te po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty są zatwierdzane z końcem maja. Mówienie więc o niepewności, co do rozwiązań jest nietrafione, ponieważ tak to odbywało się też do tej pory.

Radni, którzy uczestniczyli w Komisji Edukacji, podczas której padły pytania dotyczące bonu organizacyjnego, otrzymali informację, że firma Vulcan, która udostępniła nam tę usługę, jest gotowa w każdej chwili do jej prezentacji każdej zainteresowanej grupie osób, a więc także przemyskim radnym. Pisemne opracowanie zostanie natomiast, zgodnie z naszą umową z firmą, przygotowane do 21 kwietnia.

Podsumowując, wprowadzane rozwiązania w przemyskiej oświacie nie są działaniami nadzwyczajnymi. Redukcje etatów w przemyskich jednostkach oświatowych spowodowane są tak jak w poprzednich latach niekorzystną demografią. Natomiast wdrażany bon organizacyjny ma za zadanie zmienić sposób zarządzania przemyską oświatą, wprowadzić jasne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich zasady tworzenia arkuszy organizacji, a w konsekwencji wyrównać nieuzasadnione różnice w nakładach na organizację poszczególnych szkół.

Prezydent Miasta

Wojciech Bakun

źródło: UM Przemyśl
fot. nagłówek: grafika poglądowa pixabay.com

18-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)