REKLAMA

Rośnie nowy most kolejowy w Przemyślu

PRZEMYŚL / PODKARPACIE. Niebawem trzy przęsła istniejącego obiektu znajdą się na docelowych podporach. W grudniu pociągi pojadą po nowym moście. Nowa przeprawa, zapewni sprawny i bezpieczny ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka.

W panoramie miasta zachowane będą zabytkowe elementy kolejowego obiektu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., warta ponad 60 mln zł netto jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

PLK SA kontynuują inwestycję w Przemyślu, na trasie ważnej w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Na linii nr 91 Kraków – Medyka budowany jest nowy most, który zapewni sprawne i bezpieczne podróże pociągiem. Przez most kursują składy z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa i na Dolny Śląsk.

Wybudowano nowe przyczółki i dwa filary po zachodniej stronie mostu. Na ukończeniu są prace przy budowie wschodnich podpór. W najbliższych dniach zostaną na nich posadowione przęsła istniejącego obiektu. W maju, dzięki wykonaniu „by-passu”, ruch pociągów poprowadzony będzie po torze drugim. Takie rozwiązanie umożliwi przesunięcie przęseł nitki zachodniej mostu na wybudowane już docelowe podpory i budowę nowej przeprawy między rozsuniętymi obiektami.

Efektem inwestycji PLK SA będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Realizowana koncepcja pozwala także zachować w przestrzeni miasta zabytkowe elementy starej kolejowej przeprawy. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta. Druga stara nitka mostu zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Pod mostem przebudowane zostaną również drogi. Prace wyeliminują ograniczenia w ruchu drogowym. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Zrealizowanie prac drogowych przewidziano w pierwszym kwartale 2024 r.

Inwestycja PLK SA w Przemyślu realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II” . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego. Zakończenie zasadniczych robót przy budowie mostu planowane jest w grudniu 2023 r.

 

materiały nadesłane

04-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)