REKLAMA

Sesja sejmiku. Wiele ważnych uchwał (NA ŻYWO)

Sesja sejmiku. Wiele ważnych uchwał (NA ŻYWO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 57. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu  30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Stefanowi Michalczakowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/695/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie  Trzebownisko przez Województwo Podkarpackie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa podkarpackiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Dubiecku na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zwolnienia prof. Krzysztofa Gutkowskiego – wniesionej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przyjęcia sprzętu wojskowego od Republiki Federalnej Niemiec.

22. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 grudnia 2022 r. do 12 stycznia 2023 r.

23. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVI sesji w dniu 28 grudnia 2022 r.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia radnych.

26. Wystąpienia zaproszonych gości.

27. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

Grafika poglądowa.

30-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)