REKLAMA

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

PODKARPACIE. 59. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Część 1:

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Rzeszów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/968/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.
15. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego za rok 2022 r.
16. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom w 2022 r. ze środków ochrony gruntów rolnych,
17. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2022 roku.
18. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za 2022 rok.
19. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.
20. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVIII sesji w dniu 27 lutego 2023 r.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Wystąpienia zaproszonych gości.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

27-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)