REKLAMA

Sprawdź jak wybrać studia dające pewną przyszłość?

Tegoroczni maturzyści właśnie odbierają wyniki jednego z najważniejszych egzaminów kończących ich edukację w liceach i technikach. Teraz przyszła pora na pierwsze poważne decyzje dotyczące kolejnego etapu nauki, a tym samym swojej przyszłości zawodowej. W takim momencie warto się zastanowić i sprawdzić ofertę dobrze przygotowanych i przyszłościowych kierunków studiów.

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej od początku czerwca trwa rekrutacja kandydatów na studia w nowym roku akademickim. Rekrutacja prowadzona jest on-line na stronie e-rekrutacja.wspia.eu. Na wszystkich kandydatów, którzy chcą złożyć podanie o przyjęcie na studia w I turze rekrutacji czekamy do 2 sierpnia 2023 r.

Wybierając studia, warto kierować się nie tylko swoimi zainteresowaniami, kierunkami studiów, ale także przyjrzeć się Uczelni, która je oferuje. Kandydaci, często na tzw. fali nowości zastanawiają się nad wyborem studiów w różnych filiach i jednostkach zamiejscowych tworzonych przez Uczelnie spoza naszego regionu. Taki wybór rodzi wiele pytań o jakość studiów, kadrę wykładowców i ich dostępność oraz bazę dydaktyczną dla studentów, a tym samym o poziom wykształcenia i przyszłość zawodową.

Nas warto wybrać

Zdecydowanie największą gwarancję dobrego wykształcenia dają rodzime uczelnie o ugruntowanej pozycji, których siedziby od wielu lat znajdują się w Rzeszowie. Tak jak np. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, która buduje swój potencjał, a co najważniejsze, wiarygodność i najwyższą gwarancję dobrego wykształcenia od blisko 30 lat.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom studia na 5-ciu kierunkach studiów. Jest to dobrze przygotowana oferta rozwijana na podstawie obserwacji rynku pracy, zapotrzebowania na konkretnych specjalistów oraz aktualnych oczekiwań młodych ludzi. Dlatego w WSPiA można wybrać: kryminologię, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, zarządzanie oraz administrację. Dodatkowo na wszystkich kierunkach Uczelnia proponuje aż 27 ciekawych specjalności w tym 8 całkowicie nowych dostosowanych do potrzeb kandydatów.

Nowości

WSPiA w ofercie ma wyjątkową nowość. Jest to kierunek Kryminologia – prestiżowy i popularny kierunek studiów prowadzony tylko przez kilkanaście uczelni w Polsce. Ma charakter multidyscyplinarny, koncentruje się głównie na osobie przestępcy i przyciąga osoby o różnych zainteresowaniach i pasjach. Po takich studiach można podjąć pracę dającą pewność zatrudnienia w instytucjach publicznych i prywatnych m.in. Policji, Służbie więziennej, a także podmiotach zajmujących się usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

Praktyka czyni prawnika

WSPiA w tym roku stawia także na upraktycznienie zajęć na kierunku Prawo, wprowadzając dwie ścieżki przygotowujące do pracy w konkretnych zawodach. Pierwsza – „prawnicza ścieżka aplikacyjna”, przygotowuje do odbycia aplikacji i wykonywania zawodu: sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika. Druga „ścieżka przygotowuje do wykonywania innych zawodów prawniczych” (m.in.: referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, doradcy podatkowego, brokera ubezpieczeniowego, kuratora sądowego i mediatora). Studenci kierunku prawo będą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do podjęcia wybranej aplikacji.

Pewna praca w sferze budżetowej

Warto także zainteresować się kierunkiem Administracja w WSPiA, który daje możliwość znalezienia bezpiecznej pracy w sferze budżetowej m.in. w: urzędach, przedsiębiorstwach, firmach HR, bankach, firmach ubezpieczeniowych, agencjach reklamowych, biurach doradztwa podatkowego i rachunkowych oraz w obrocie nieruchomości. Na kierunku Administracja kandydat może wybrać jedną z 13 specjalności. Na studiach I stopnia nową specjalnością są zamówienia publiczne, a na studiach II stopnia doradztwo podatkowe.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i najbliższych

Ciekawie wygląda również kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, które w WSPiA można studiować na studiach I i II stopnia, uzyskując tytuł magistra. Jest to kierunek, który w dzisiejszych czasach i niepewnej sytuacji geopolitycznej staje się szczególnie ważny. Doświadczenie Uczelni oraz kadra złożona głównie z praktyków pozwala znaleźć absolwentom tego kierunku ciekawą i dobrze płatną pracę w różnych służbach m.in. w: Policji, Straży Granicznej, PSP, Wojsku, Służbie Więziennej, ABW, CBŚP, CBA, firmach ochrony osób i mienia i agencjach detektywistycznych. Kandydaci na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne do wyboru mają 9 fajnych specjalności w tym 2 nowości. Na studia I stopnia nowość to specjalność przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, a na studiach II obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Własny biznes to dobry pomysł

Piąta propozycja WSPiA dla tegorocznych maturzystów to kierunek Zarządzanie. Po tych studiach można podjąć pracę w wielu ciekawych i atrakcyjnych miejscach m.in.: korporacjach, firmach i spółkach państwowych i prywatnych zarówno krajowych, jak i europejskich oraz światowych. Studia te jednak najbardziej mają przygotować do prowadzenia własnej firmy, Start-upów i rozwijania własnych innowacyjnych pomysłów. Na kierunku Zarządzanie WSPiA proponuje 5 ciekawych specjalności, w tym aż cztery są całkiem nowe. Są to psychologia w zarządzaniu, informatyka w biznesie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz zarządzanie finansami.

Zbieraj punkty zamiast ocen!

W WSPiA od wielu lat stawia na nowoczesność. W nowym roku akademickim przechodzi na całkiem nowy system punktowy. Podstawą oceniania postępów studenta jest system „STEP BY STEP” – nowoczesne rozwiązanie dydaktyczno-zaliczeniowe, które daje gwarancję najwyższej jakości i efektywności nauczania. Głównym celem Studenta jest zdobycie maksymalnej ilości punktów z wiodących przedmiotów, a drogą prowadzącą do sukcesu jest systematyczne zdobywanie wiedzy poprzez m.in.: obecność na wykładach, aktywność na ćwiczeniach i warsztatach, rozwiązanie kazusu, kolokwium w „Sali Tortur” (sala pełna komputerów, na których odpowiada się na pytania) oraz dodatkową aktywność poza dydaktyczną, w ramach MIXa Edukacyjnego, m.in. udział w studenckich konferencjach, praca w kołach naukowych. Studenci WSPiA do dyspozycji mają także Edukator. Jest to dostępny on-line nowoczesny asystent edukacyjny zawierający m.in. streszczenie omawianego tematu, materiały do nauki oraz pytania wymagane do jego zaliczenia.

Nauka w WSPiA to także wiele zajęć praktycznych, symulowanych rozpraw i oględzin miejsca przestępstwa. Aby nauka była atrakcyjna, uczelnia wykorzystuje nowoczesne symulatory wirtualnej rzeczywistości, atrakcyjne gry dydaktyczne i jedyne na Podkarpaciu nowocześnie wyposażone Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Wszystko pod okiem nie tylko wybitnych i znanych profesorów, ale także praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

WSPiA to także wyjątkowa kadra naukowa składająca się z blisko 50 profesorów, ponad 60 doktorów, a przede wszystkim blisko 100 praktyków. Uczelnia stawia na kształcenie praktyczne – 60 proc. zajęć to różna formach aktywności praktycznej. WSPiA to także blisko 20 Kół Naukowych i organizacji studenckich oraz wysokie stypendia nawet 2700 zł. Oferujemy także niskie koszty zakwaterowania od 500 zł miesięcznie. Co bardzo ważne Uczelnia poza opłatą za studia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych.

Więcej na temat rekrutacji na studia w WSPiA można znaleźć na stronie www.wspia.eu

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

07-07-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook