REKLAMA

W poniedziałek sesja sejmiku. Ważne punkty w programie

PODKARPACIE. 58. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Panu Stefanowi Michalczakowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Nozdrzec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Żurawica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Rymanowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/869/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/872/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka”,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 77 do umowy zawartej dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa,
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg Europa,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.
22. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
23. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
24. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 – stan na dzień 31.12.2022 r.,
25. Stan wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
– stan na dzień 31.12.2022 r.,
26. Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – stan
na dzień 31.12.2022 r.,
27. Działalność Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – stan
na dzień 31.12.2022 r.
28. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.
29. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVII sesji w dniu 30 stycznia 2023 r.
30. Interpelacje i zapytania radnych.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Wystąpienia zaproszonych gości.
33. Zamknięcie sesji.

25-02-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)